Tel. : 021.434.13.64 (fix) / Tel. : 0770.911.516 (mobil)
E-mail : liceulphoenix@yahoo.com

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT CU FRECVENȚĂ ZI SAU CU FRECVENȚĂ REDUSĂ.                  

Liceul Teoretic "PHOENIX" (acreditat prin ordinul OMECTS nr. 5973/2012) este un liceu particular ce și-a deschis "aripile" în urmă cu mai bine de 10 ani. Misiunea noastră va rămâne educarea fiecărui elev care să parcugă cu ușurință curricula școlară națională, să obțină rezultate performante la examenele naționale și să reușească ulterior să facă față oricărei schimbări într-o lume modernă aflată în plin proces de tehnologizare și globalizare. Devino și tu elev al Liceului Teoretic "PHOENIX" și te vei alătura unei comunități Alumni formată din peste 10 promoții de elevi. 

11

PROMOTII DE ELEVI – COMUNITATEA ALUMNI

1

COLECTIV DE PROFESORI UNIT ȘI PROFESIONIST

4-5

ANI DE LICEU – CURSURI ZI SAU FRECVENTA REDUSA

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ  AN ȘCOLAR 2019-2020

Liceul Teoretic “Phoenix” pregătește elevi prin formele de învățământ pentru care este acreditat în Sistemul Național de Învățământ:

1. Învățământ de ZI : a) Profil UMAN, Specializarea FILOLOGIE: CLASA a IX -a (30 de locuri) b) Profil REAL, Specializarea MATEMATICA     -INFORMATICĂ: CLASA a IX-a (30 de locuri) [Ocuparea locurilor se face prin înscriere direct la sediul liceului în funcție de ordinea depunerii dosarelor]. 2. Învățământ cu FRECVENȚĂ REDUSĂ: a) PROFIL UMAN, Specializarea FILOLOGIE: CLASA a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a b) Profil REAL, Specializarea MATEMATICA –     INFORMATICĂ: CLASA a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a Durata studiilor este cea stabilită în legislația naționala în vigoare, respectiv 4 ani pentru   învățământ zi și 5 ani pentru  învățământul cu frecvență redusă. Pentru detalii înscrieri în următorul        an școlar 2019-2020, ne puteți contacta la nr.tel. 021.434.13.64/ 0770.911.516 sau pe adresa de e-mail:  liceulphoenix@yahoo.com AFLĂ MAI MULTE
Nu ai terminat încă liceul? NOI TE AJUTĂM!
Fă un lucru necesar într-un stil particular! LICEULUI TEORETIC “phoenix” – furnizor de educație de peste 10 ani! îNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR CU FRECVENȚĂ ZI SAU FRECVENȚĂ REDUSĂ.

Contact

Adresa: Strada Virgiliu, nr. 40, Sector 1, București (în incinta Școlii Gimnaziale “Uruguay” nr. 152 )

Puncte de reper: zona Eroilor, Știrbei Vodă, Muzeul Militar București.

Programul cursurilor

Învățământ cu FRECVENȚĂ ZI – un singur schimb de luni – vineri între orele 11:00-17:00.

Învățământ cu FRECVENȚĂ REDUSĂ – în weekend de dimineață sau pe parcursul săptămânii după-amiaza. CONTACTEAZĂ-NE
AN ȘCOLAR 2019 -2020

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ZI

 • copie certificat de naștere elev;
 •  copie carte de identitate elev;
 •  copie carte de identitate părinți/reprezentanți legali;
 • copie certificat de căsătorie părinți(dacă este cazul) și/sau copia hotărârii judecătorești prin care s-a stabilit reprezentantul legal al elevului(dacă este cazul);
 •  foaie matricolă clasele I-VIII în original;
 • adeverința media examen testare națională emisă de școala absolvită în original;
 •  adeverință medicală și/sau dosarul medical al elevului;
 •  4 fotografii tip 3/4;
 • taxă de înscriere 100 lei.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

 • copie certificat de naștere elev;
 • copie carte de identitate elev;
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • foaie matricolă în original cu studiile parcurse;
 • certificat de absolvire școală profesională / ucenici etc.
 •  adeverință medicală;
 • 4 fotografii tip 3/4;
 •  taxă de înscriere 100 lei.
 • * Conform legislației în vigoare, absolvirea unei forme de învățământ precum școli de ucenici, școli profesionale, școli de arte și meserii va fi echivalată cu una sau mai multe clase din învățământul liceal în funcție de durata studiilor.

FACILITĂȚI ACORDATE ELEVILOR:

 • – program educațional bazat pe curricula școlară națională;
 • – opționale bazate pe limbi străine;
 • – manuale școlare gratuite;
 • – culegeri și materiale informative;
 • – burse de merit și burse de studiu pentru elevii ce obțin rezultate deosebite la învățătură;
 • – pregătiri suplimentare pentru examenul național de Bacalaureat;
 • – promovabilitate Bacalaureat peste 85% la forma de învățământ cu frecvență;
 • – scutiri de taxă școlară în situația în care există înscriși concomitent la liceul nostru 2-3 elevi ce provin din aceeași familie.
 • -consilier psihopedagogic la dispoziția fiecărui elev;
 • – cursuri în cabinete, laboaratoare de specialitate – în funcție de profilul ales;
 • -excursii anuale în țară și străinătate;
 • – cluburi și cercuri școlare: cercul de muzică, cercul de pictură.
 • – cursuri în format electronic;
 • -acces permanent la Internet;
 • -laborator IT cu calculatoare, laptop-uri, echipamente video și audio;
 • -locație centrală a unității de învățământ cu acces rapid către toate tipurile de mijloace de transport în comun.
 • – acces la comunitatea Alumni Liceul Teoretic “Phoenix” – 11 promoții de elevi.

DOCUMENTE ABSOLVIRE LICEU

 La finalul studiilor, elevul va beneficia de:

 • – certificat absolvire ciclu inferior liceu;
 • – certificat absolvire ciclu superior liceu;
 • – foaie matricolă IX-XII (XIII); – diplomă de Bacalaureat; – certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română; – certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională; – certificat de competențe digitale.
CONTACTEAZĂ-NE!

CALENDAR BACALAUREAT 2019

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019

3-4 iunie 2019 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

5-6 iunie 2019 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

7, 10*-11 iunie 2019 Evaluarea competențelor digitale – proba D

12-13 iunie 2019 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 iulie 2019 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

2 iulie 2019 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

8 iulie 2019 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-16,00)

9-12 iulie 2019 Rezolvarea contestațiilor

13 iulie 2019 Afișarea rezultatelor finale

* Candidații de altă confesiune decât cea ortodoxă, care în data de 10 iunie 2019 sărbătoresc Rusaliile, pot fi programați pentru susținerea probei D în datele de 7 și 11 iunie 2019.

Află mai multe despre examenul național de Bacalaureat

Fă un lucru necesar într-un stil particular!

Contactati-ne pentru a afla detalii despre parcursul educației dumneavoastra!

Website-ul se află în construcție

Pregătim un conținut modern și o comunicare cât mai eficiență și în mediul online cu fiecare elev! Până atunci avem rugămintea să ne cautați la adresa de e-mail liceulphoenix@yahoo.com, numerele de telefon 021.434.13.64 /  0770.911.516 sau prin intermediul paginilor de socializare. Vă așteptăm!

Ordin de acreditare  al liceului : http://www.dsclex.ro/legislatie/2012/octombrie2012/mo2012_707.htm