Tel. : 021.434.13.64 (fix) / Tel. : 0770.911.516 (mobil)

Admitere Liceu 2020

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT. FRECVENȚĂ ZI SAU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Motto:

“Fă un lucru NECESAR într-un stil PARTICULAR!”

Înscrie-te la Liceul Teoretic “PHOENIX”!
Ordinul de acreditare al liceului este disponibil la adresa web: http://www.dsclex.ro/legislatie/2012/octombrie2012/mo2012_707.htm

A. Înscriere ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ZI:

În cazul în care sunteți părintele/reprezentantul legal al unui elev ce urmează să parcurgă studiile liceale și sunteți interesat de înscrierea acestuia la forma de învățământ cu frecvență (respectiv clasele IX-XII ZI):

1)
PROGRAMAȚI-VĂ O ÎNTÂLNIRE

cu noi în vederea aflării a cât mai multor informații despre liceul nostru precum și a facilităților acordate prin parcurgerea liceului nostru; punem accentul pe o relație deschisă profesor-părinte-elev încă din primii pași pe care îi efectuați în vederea înscrierii.

2)ALEGEȚI PROFILUL

potrivit copilului dumneavoastră în funcție de preferințele acestuia. Conform ofertei educaționale, liceul nostru este acreditat să ofere învățământ pentru profilul

UMAN

, specializarea

FILOLOGIE

(vom pune accent pe materii precum Limba și literatura română, Limbi străine, Geografie, Istorie, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie)

sau

pentru profilul

REAL

, specializarea

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

(vom pune accent pe materii precum Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie).

3)
PREGĂTIȚI DOSARUL DE ÎNSCRIERE

ce va cuprinde următoarele

documente:

– copie certificat de naștere elev;
– copie carte de identitate elev;
– copie carte de identitate părinți/reprezentanți legali;
– copie certificat de căsătorie părinți(dacă este cazul) și/sau copia hotărârii judecătorești prin care s-a stabilit reprezentantul legal al elevului(dacă este cazul);
– foaie matricolă studii parcurse de elev în original;
– adeverința media de admitere examen de capacitate emisă de școala absolvită în original;
– adeverință medicală și/sau dosarul medical al elevului;
– 4 fotografii tip 3/4.

4)
COMPLETAȚI CEREREA de înscriere

în unitatea noastră de învățământ la care atașați documentele anterior-enunțate.

5)
SEMNAȚI CONTRACTUL EDUCAȚIONAL

cu unitatea noastră de învățământ.

6) SUNTEȚI ELEVUL LICEULUI TEORETIC “PHOENIX”! La finalul studiilor, elevul va beneficia de:

– certificat absolvire ciclu inferior liceu;
– certificat absolvire ciclu superior liceu;
– foaie matricolă IX-XII;
– diplomă de Bacalaureat;
– certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;
– certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;
– certificat de competențe digitale.

* Pentru elevii ce au parcurs ciclul de învățământ gimnazial/ parțial studii liceale în străinatate, se va completa o cerere pentru echivalarea studiilor din străinătate ce va fi transmisă către inspectoratul școlar.

B. ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ:

În cazul în care aveți peste 18 ani

și doriți să urmați studiile liceale, puteți parcurge următoarele etape în vederea înscrierii la unitatea noastră de învățământ:

1) PROGRAMAȚI-VĂ O ÎNTÂLNIRE

cu noi în vederea aflării a cât mai multor informații despre liceul nostru precum și a facilităților acordate prin parcurgerea liceului nostru; punem accentul pe o relație deschisă profesor-elev încă din primii pași pe care îi efectuați în vederea înscrierii.

2) ALEGEȚI PROFILUL

potrivit preferințelor dumneavoastră și a dorinței integrării pe piața muncii. Conform ofertei educaționale, liceul nostru este acreditat să ofere învățământ pentru profilul

UMAN

, specializarea

FILOLOGIE

(vom pune accent pe materii precum Limba și literatura română, Limbi străine, Geografie, Istorie, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie) sau pentru profilul

REAL

, specializarea

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

(vom pune accent pe materii precum Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie).

3) PREGĂTIȚI DOSARUL de înscriere ce va cuprinde următoarele documente:

– copie certificat de naștere elev;
– copie carte de identitate elev;
– copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
– foaie matricolă elev în original cu studiile parcurse până la data înscrierii;
– diplomă de absolvire scoală profesională, de ucenici, etc. Conform legislației în vigoare, absolvirea unor forme de învățământ precum școli de ucenici, școli profesionale, școli de arte și meserii va fi echivalată cu una sau mai multe clase din învățământul liceal.
– adeverință medicală;
– 4 fotografii tip 3/4.

4) COMPLETAȚI CEREREA de înscriere

în unitatea noastră de învățământ la care atașați documentele anterior-enunțate din dosarul de înscriere.

5) SEMNAȚI CONTRACTUL EDUCAȚIONAL cu unitatea noastră de învățământ.

* Pentru elevii ce au parcurs ciclul de învățământ gimnazial/ parțial studii liceale, școala profesională etc. în străinatate, se va completa o cerere pentru echivalarea studiilor din străinătate ce va fi transmisă către inspectoratul școlar.

6) SUNTEȚI ELEVUL LICEULUI TEORETIC “PHOENIX”! La finalul studiilor, elevul va beneficia de:

– certificat de absolvire liceu;
– foaie matricolă IX-XIII;
– diplomă de Bacalaureat;
– certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;
– certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;
– certificat de competențe digitale.

Pregătim un conținut modern și o comunicare cât mai eficiență și în mediul online cu fiecare elev! Până atunci avem rugămintea să ne cautați la adresa de e-mail liceulphoenix@yahoo.com, numerele de telefon 021.434.13.64 / 0770.911.516 sau prin intermediul paginilor de socializare. Vă așteptăm!

FORMULAR DE CONTACT

LICEUL TEORETIC “PHOENIX”