Tel. : 021.434.13.64 (fix) / Tel. : 0770.911.516 (mobil)

Invatamant cu frecventa (ZI)

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT. FRECVENȚĂ ZI SAU FRECVENȚĂ REDUSĂ

A. Înscriere ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ZI:

În cazul în care sunteți părintele unui elev ce urmează să parcurgă studiile liceale și sunteți interesat de înscrierea acestuia la forma de învățământ cu frecvență (respectiv clasele IX-XII ZI):

1) PROGRAMAȚI-VĂ O ÎNTÂLNIRE cu noi în vederea aflării a cât mai multor informații despre liceul nostru precum și a facilităților acordate prin parcurgerea liceului nostru; punem accentul pe o relație deschisă profesor-părinte-elev încă din primii pași pe care îi efectuați în vederea înscrierii.

2) ALEGEȚI PROFILUL potrivit copilului dumneavoastră în funcție de preferințele acestuia. Conform ofertei educaționale, liceul nostru este acreditat să ofere învățământ pentru profilul UMAN, specializarea FILOLOGIE (vom pune accent pe materii precum Limba și literatura română, Limbi străine, Geografie, Istorie, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie) sau pentru profilul REAL, specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (vom pune accent pe materii precum Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie).

3) PREGĂTIȚI DOSARUL de înscriere ce va cuprinde următoarele documente:

– copie certificat de naștere elev;
– copie carte de identitate elev;
– copie carte de identitate părinți/reprezentanți legali;
– copie certificat de căsătorie părinți(dacă este cazul) și/sau copia hotărârii judecătorești prin care s-a stabilit reprezentantul legal al elevului(dacă este cazul);
– foaie matricolă elev în original;
– adeverința media de admitere emisă de școala absolvită în original;
– adeverință medicală și/sau dosarul medical al elevului;
– 4 fotografii tip 3/4.

4) COMPLETAȚI CEREREA de înscriere în unitatea noastră de învățământ la care atașați documentele anterior-enunțate.

5) SEMNAȚI CONTRACTUL EDUCAȚIONAL cu unitatea noastră de învățământ.

6) SUNTEȚI ELEVUL LICEULUI TEORETIC “PHOENIX”! La finalul studiilor, elevul va beneficia de:

– certificat absolvire ciclu inferior liceu;
– certificat absolvire ciclu superior liceu;
– foaie matricolă IX-XII;
– diplomă de Bacalaureat;
– certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;
– certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;
– certificat de competențe digitale.

* Pentru elevii ce au parcurs ciclul de învățământ gimnazial/ parțial studii liceale în străinatate, se va completa o cerere pentru echivalarea studiilor din străinătate ce va fi transmisă pentru echivalare către inspectoratul școlar.

FORMULAR DE CONTACT

LICEUL TEORETIC “PHOENIX”