Tel. : 021.434.13.64 (fix) / Tel. : 0770.911.516 (mobil)

Invatamant frecventa redusa (FR)

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT. FRECVENȚĂ ZI SAU FRECVENȚĂ REDUSĂ

B. ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ:

În cazul în care aveți peste 18 ani și doriți să urmați studiile liceale,puteți parcurge următoarele etape în vederea înscrierii la unitatea noastră de învățământ:

1)

ALEGEȚI PROFILUL

potrivit preferințelor dumneavoastră și a dorinței integrării pe piața muncii. Conform ofertei educaționale, liceul nostru este acreditat să ofere învățământ pentru profilul

UMAN

, specializarea

FILOLOGIE

(vom pune accent pe materii precum Limba și literatura română, Limbi străine, Geografie, Istorie, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie) sau pentru profilul

REAL

, specializarea

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

(vom pune accent pe materii precum Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie).

3)

PREGĂTIȚI DOSARUL

de înscriere ce va cuprinde următoarele documente:

copie certificat de naștere elev;
– copie carte de identitate elev;
– copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
– foaie matricolă elev în original cu studiile parcurse până la data înscrierii;
– diplomă de absolvire scoală profesională, de ucenici, etc. Conform legislației în vigoare, absolvirea unor forme de învățământ precum școli de ucenici, școli profesionale, școli de arte și meserii va fi echivalată cu una sau mai multe clase din învățământul liceal.
– adeverință medicală;
– 4 fotografii tip 3/4.

4)

COMPLETAȚI CEREREA DE ÎNSCRIERE

în unitatea noastră de învățământ la care atașați documentele anterior-enunțate din dosarul de înscriere.

5)

SEMNAȚI CONTRACTUL EDUCAȚIONAL

cu unitatea noastră de învățământ.

* Pentru elevii ce au parcurs ciclul de învățământ gimnazial/ parțial studii liceale, școala profesională etc. în străinatate, se va completa o cerere pentru echivalarea studiilor din străinătate ce va fi transmisă către inspectoratul școlar.

6)

SUNTEȚI ELEVUL LICEULUI TEORETIC “PHOENIX”!

La finalul studiilor, elevul va beneficia de:

– certificat de absolvire liceu;
– foaie matricolă cls. IX-XIII;
– diplomă de Bacalaureat;
– certificat de competență lingvistică de comunicare orală în limba română;
– certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională;
– certificat de competențe digitale.

Pregătim un conținut modern și o comunicare cât mai eficiență și în mediul online cu fiecare elev! Până atunci avem rugămintea să ne cautați la numerele de telefon 021.434.13.64 / 0770.911.516 sau prin intermediul formularului online. Vă așteptăm!

FORMULAR DE CONTACT

LICEUL TEORETIC “PHOENIX”