Tel. : 021.434.13.64 (fix) / Tel. : 0770.911.516 (mobil)
E-mail : liceulphoenix@yahoo.com

Parteneri în educație

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT. FRECVENȚĂ ZI SAU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Conform ordinului de acreditare al liceului OMECTS nr. 5973/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 707 din 16 octombrie 2012, respectarea îndeplinirii standardelor din învățământul preuniversitar este asigurată de către Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

În cazul în care doriți să deveniți partener al Liceului Teoretic Phoenix, ne puteți scrie un e-mail la adresa liceulphoenix@yahoo.com sau să completați formularul atașat la pagina web.

FORMULAR DE CONTACT
LICEUL TEORETIC “PHOENIX”